ПОРЯДОК ВИЗНАННЯ ФОНДОМ ЛЮДИНИ ПОЛІТИЧНИМ УВ'ЯЗНЕНИМ, А ЙОГО ДІТЕЙ БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЯМИ.

 1. Політичний ув'язнений   (political prisoner), особа, яка затримана або засуджена і також, що відбуває покарання у вигляді позбавлення волі за злочин, що представляє в цей історичний період особливу небезпеку для держави, за політичні переконання або діяльність за законами, прийнятими для обмеження інакомислення і боротьби з опозицією. З урахуванням природи самого правопорушення таке затримання або ув'язнення часто відбувається у відсутність справедливого судового розгляду.

 2. Фонд також дотримується визначень цього терміну і критерій сформульованих міжнародними організаціями: Парламентською асамблеєю Ради Європи, Міжнародною амністією,  ПЦ "Меморіал" та іншими організаціями.

3. Визнання особи політичним ув'язненим і внесення його дітей у базу благоодержувачей Фонду відбувається на засіданні Правління Фонду шляхом відкритого голосування. Особи, раніше визнані політичними ув'язненими іншими організаціями, такими як "Міжнародна амністія", ПЦ "Меморіал" затверджуються  без голосування.

 4. Основою для зборів засідання Правління Фонду з питання визнання особи політичним ув'язненим і внесення його дітей у базу благоодержувачей є Заява про надання благодійної допомоги, доставлена до Фонду особисто заявником.

5. Заявником може виступати тільки законний представник неповнолітньої особи (батько, усиновлювач, опікун).

6. До Заяви про надання благодійної допомоги (далі - Заява) в обов'язковому порядку додаються (оригінали надаються для ознайомлення і копіювання) :

-          паспорт заявника;

-          документи, що підтверджують переслідування, затримання, або засудження людини, для дітей якої потрібно допомогу (протоколи затримання, вирок і ін.);

-          свідоцтво про народження дитини (якщо опіка - то документи її, що підтверджують);

-          довідки з медичної установи, якщо у дитини є медичні захворювання, на лікування яких може бути спрямована благодійна допомога;

-          фотографії дитини;

-          згода на обробку і публікацію персональних даних;

-          довідка про реквізити для перерахування коштів на рахунок банківської карти.

Фонд має право запросити у заявника додаткову інформацію, у тому числі, документи. Об'єм додаткової інформації, форма і терміни її надання визначаються Фондом.

 7. Розгляд Заяв здійснюється Правлінням Фонду у міру вступу Заяв та з урахуванням можливості проведення засідань.

 8. За результатами розгляду Заяви Правління Фонду має право прийняти рішення:

- про задоволення Заяви;

- про призупинення розгляду Заяви;

- про відмову в задоволенні Заяви.

 9. Рішення про призупинення розгляду Заяви може бути прийняте Правлінням Фонду за наявності наступних відомостей (інформації), отриманих від третіх осіб, засобів масової інформації, в мережі Інтернет або іншими законними способами:

- про недостовірність наданої заявником інформації, у тому числі документів або/і копій документів;

- про наявність інших обставин, що перешкоджають визнанню особи благоодержувачем відповідно до вимог справжнього Статуту.

Розгляд такої  Заяви поновлюється Правлінням Фонду за умови надання заявником документів, що підтверджують невідповідність дійсності вказаних в справжньому підпункті відомостей (інформації).

 10. Рішення про відмову в задоволенні Заяви може бути прийняте Правлінням Фонду у випадках:

- надання заявником недостовірної (не відповідній дійсності) інформації, у тому числі документів або/і копій документів;

- за наявності інших обставин, що перешкоджають визнанню особи політичним ув'язненим, а його дітей благоодержувачами відповідно до вимог справжнього Статуту.

 11. Винесена за результатами розгляду Заяви ухвала Правління Фонду оформляється протоколом.

Фонд може інформувати заявника про результати розгляду Заяви шляхом відправлення йому письмового повідомлення за допомогою поштового (кур'єрською) зв'язку або по електронній пошті.

 12. У разі рішення про задоволення Заяви особа визнається Фондом політичним ув'язненим, а його діти благоодержувачами та автоматично включаються в програми, що проводяться Фондом, відповідно до їх умов.

 13. Будь-яка кореспонденція, яка направлена заявнику Фондом, вважається спрямованою належним чином, якщо вона спрямована за поштовою адресою/адресою електронної пошти, вказаній в Заяві.

У разі, якщо належним чином спрямована Фондом кореспонденція не отримана адресатом з причин не залежних від Фонду, ця кореспонденція вважається отриманою адресатом, а відповідні юридичні наслідки, що настали з дня передачі Фондом такої кореспонденції організації зв'язку (кур'єрській організації, кур'єрові),  або з дня відправлення Фондом відповідного повідомлення по електронній пошті.

Правило, встановлене справжнім підпунктом застосовується також і у випадках, коли спрямована Фондом кореспонденція була з причин, незалежних від Фонду, повернена організацією зв'язку (кур'єрською організацією, кур'єром), або від адміністратора сервера було отримано повідомлення про те, що відпралене по електронній пошті повідомлення не було доставлене адресатові.

Міжнародний благодійний фонд допомоги дітям політв'язнів

Наші контакти: fondhelpkinder@gmail.com   
М. Київ, вул. Вадима Гетьмана, 27, поверх 12, офис 44.
Всі права захищені


 .