БЛАГОДІЙНА ПРОГРАМА

"Міжнародного благодійного фонду допомоги дітям політв'язнів"

"Страхування дітей політв'язнів від нещасного випадку"

I. Загальні положення

1.1 Благодійна програма "Страхування дітей політв'язнів від нещасного випадку" реалізується в цілях надання допомоги дітям політичних ув'язнених, визнаних "Міжнародним благодійним фондом допомоги дітям політв'язнів".

 1.2 Програма включає комплекс заходів, спрямованих на рішення завдань, що відповідають статутним цілям Фонду:

- надання допомоги дітям політичних ув'язнених, визнаних Фондом;

- компенсація фінансових витрат, пов'язаних з лікуванням і відновленням здоров'я шляхом надання річного сертифікату страхування від нещасних випадків; 

1.3 Завданнями благодійної програми є:

- захист здоров'я дітей шляхом страхування від нещасних випадків;

- залучення організацій і населення до ефективної добродійності;

- інформування населення про можливі способи надання допомоги;

1.4 Реалізація програми відбувається шляхом:

- організації заходів по збору пожертвувань;

- укладення індивідуального або колективного договору страхування із затвердженою страховою компанією.

- надання річного сертифікату страхування від нещасного випадку, що діє відповідно до умов страхової компанії;

 1.5 Програма є щорічною і носить безстроковий характер.

1.6  Страховими випадками за програмою "Страхування дітей політв'язнів від нещасного випадку" є травматичне ушкодження, у тому числі в результаті протиправних дій третіх осіб, гостре отруєння отруйними рослинами, грибами, хімічними речовинами (промисловими або побутовими), ліками (окрім випадків самолікування), утоплення, асфіксія внаслідок попадання чужорідних тіл або рідин в дихальні шляхи, укуси тварин, у тому числі, змій, отруйної комахи, захворювання на  кліщовий енцефаліт (енцефаломієліт), правець, сказ, ботулізм, позаматкову вагітність (якщо вона призвела до видалення органів малого тазу), опіки, поразка блискавою або електричним струмом, обмороження, переохолодження.

1.7 Загальна страхова сума на одну людину - від 50 000 до 200 000 гривень, для громадян України, іноземців або осіб без громадянства, що знаходяться в Україні.

1.8 Загальна страхова сума на одну людину - від 200 000 до 1 000 000 рублів, для громадян Російської Федерації, іноземців або осіб без громадянства, що знаходяться в Російській Федерації.

1.9 Страхова компанія, з якою укладаються договори страхування, щорічно затверджується Правлінням Фонду.

1.10 Страховий договір діє відповідно до умов страхової компанії.

II. Учасники Програми

2.1 Учасниками Програми є:

Благодійники - Фізичні та юридичні особи;

-          Фонд, співробітники апарату Фонду і волонтери.

-          Страхова компанія.

-          Благоодержувачі акції - діти до 18 років.

2.2 Фонд:

2.2.1 Фонд є організатором, головним координатором і виконавцем Програми, що здійснює загальне керівництво реалізацією Програми і забезпечує взаємодію учасників Програми.

2.2.2 Фонд:

- визначає загальні принципи, єдині правила, порядок і умови реалізації Програми;

- визначає цілі Програми;

- здійснює загальне керівництво реалізацією Програми;

- здійснює координацію діяльності учасників Програми;

- здійснює контроль за реалізацією Програми;

- здійснює інші функції відповідно до цього Положення, актами органів Фонду.

- забезпечує сайт fondhelpkinder.de, офіційні групи Фонду в соціальних мережах актуальною інформацією про програму;

- розробляє інформаційні матеріали для оформлення програми;

- залучає ЗМІ до освітлення ходу програми, забезпечує інформаційну підтримку благодійної програми;

- надає звітність щодо зібраних у рамках програми грошових коштів на  укладення  договорів страхування. Звітність надається у вигляді публічних заміток на сайті "МБФ допомоги дітям політв'язнів", а також у вигляді формування довідок при особистому запиті Учасників.

2.2.3 Фонд має право:

- здійснювати регулювання з будь-яких питань, пов'язаних з реалізацією Програми, шляхом прийняття актів органами Фонду;

- направляти своїх представників для участі у будь-яких заходах Програми;

- укладати договір із страховою компанією;

- запитувати в усіх учасників Програми необхідну інформацію (у тому числі документи/копії документів).

2.3 Благоодержувачі:

2.3.1 Благоодержувачі - діти політичних ув'язнених у віці до 18 років, визнані в установленому порядку  Фондом.

2.4 Благодійники:

2.4.1 Благодійниками можуть бути фізичні особи (громадяни України, іноземних держав і особи без громадянства) і організації (українські і іноземні юридичні особи, міжнародні організації), а також органи державної влади (інші державні органи) і органи місцевого самоврядування, Програми, що розділяють цілі, і які виразили готовність брати участь в її реалізації в порядку і на умовах, визначених справжньою Програмою, актами органів Фонду.

2.4.2 Участь в Програмі Благодійників має на меті ресурсну (фінансову і матеріально-технічну) і громадську підтримку Програми.

2.4.3 Фінансова і матеріально-технічна підтримка Програми може здійснюватися у формах:

- передачі Фонду грошових коштів на оплату договорів страхування;

 - у інших формах, що не суперечать законодавству України, визначених за згодою Фонду і Благодійника.

2.4.4 Громадська підтримка Програми може здійснюватися у формі:

- участі фізичних осіб, представників юридичних осіб (організацій, органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування) в роботі органів Фонду в якості членів таких органів;

- участі Благодійників в проведенні/реалізації заходів (програм, проектів, акцій і тому подібне) Фонду;

- надання інформаційного, адміністративного і іншого сприяння немайнового характеру реалізації Програми, включаючи сприяння проведенню/реалізації конкретних заходів (програм, проектів, акцій і тому подібне);

- у інших формах, що не суперечать законодавству України, визначених за згодою Фонду і Благодійника.

2.5 Волонтери

2.5.1 Волонтерами можуть бути фізичні особи (громадяни України, іноземних держав і особи без громадянства), що розділяють цілі Програми і виразили готовність брати участь в її реалізації в порядку і на умовах, визначених справжньою Програмою, актами органів Фонду.

2.5.2 Участь в Програмі волонтерів має на меті сприяння Фонду в її реалізації.

3.5.3 Сприяння в реалізації Програми може здійснюватися у формі участі в підготовці і/або проведенні/реалізації програмних заходів (проектів, акцій і тому подібне).

2.5.4 Волонтери здійснюють діяльність по сприянню в реалізації Програми на безоплатній основі. Фонд може оплачувати витрати волонтерів, пов'язані з їх діяльністю по сприянню в реалізації Програми.

III. Загальний механізм реалізації Програми

3.1. Реалізація Програми здійснюється шляхом визначення осіб, які можуть являтися благоодержувачами відповідно до вимог, встановлених пунктом 2.3 справжньої Програми, залучення грошових коштів і іншого майна, необхідних для надання благодійної допомоги, організації надання благодійної допомоги.

3.2. Порядок визначення осіб, які можуть являтися благоодержувачами 

Встановлено Правлінням Фонду

3.2.1 Усі діти політичних ув'язнених, раніше визнаних Фондом, автоматично є благоодержувачами програми.

3.3 Залучення грошових коштів і іншого майна, необхідних для надання благодійної допомоги:

- розміщення відповідної інформації в засобах масової інформації, мережі Інтернет;

- проведення благодійних вечорів, благодійних аукціонів і інших заходів/акцій, спрямованих на залучення грошових коштів і іншого майна;

- установка контейнерів (ящиків-накопичувачів)   для пожертвувань (внесків);

- пряме звернення до потенційних благодійників;

- іншими незабороненими законом способами.

3.4 Організація надання благодійної допомоги

3.4.1 Організація надання благодійної допомоги конкретному благоодержувачу здійснюється Фондом шляхом надання оформленого договору страхування за програмою від нещасного випадку відповідно до умов програми компанії страховика.

У усіх випадках об'єм благодійної допомоги, що надається конкретному благоодержувачу, залежить від об'єму грошових коштів (іншого майна), отриманих Фондом від благодійників на меті надання благодійної допомоги відповідному благоодержувачу. Так само Фонд має право розподіляти благодійну допомогу що поступила безадресно.

3.4.2 Фонд має право здійснювати організацію і проведення різних благодійних заходів, спрямованих на досягнення цілей Програми.

IV. Фінансове забезпечення Програми

4.1 Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок грошових коштів, отриманих Фондом від благодійників на цілі, пов'язані з реалізацією Програми (як на меті реалізації Програми в цілому, так і на меті надання благодійної допомоги конкретним благоодержувачам).

4.2 За рішенням Правління Фонду на реалізацію Програми можуть бути використані грошові кошти, отримані Фондом від благодійників на інші цілі за умови, що таке використання не суперечитиме цілям, визначеним договорами Фонду з відповідними благодійниками і законодавству України.

4.2.1 Отриманий від Благодійника внесок, унаслідок закриття потреби частково або повністю не витрачений відповідно до призначення внеску, вказаного Благодійником в платіжному дорученні, не повертається Благодійникові, а перерозподіляється Фондом самостійно на інші актуальні цілі Програми.

4.2.2 У разі неможливості ідентифікувати призначення внеску, вказане Благодійником в платіжному дорученні, ні з однією метою Програми, Фонд залишає за собою право перерозподілити засоби самостійно на інші актуальні цілі Програми.

4.3 Правила, встановлені пунктами 4.1, 4.2 справжньої Програми, застосовуються також при використанні іншого майна і інших об'єктів громадянських прав, отриманих фондом від благодійників.

4.4 Кошторис передбачуваних надходжень і витрат затверджується Правлінням Фонду на рік і регулює використання фінансових (і інших) коштів на меті Програми. Кошторис коригується в міру необхідності: зміни об'ємів коштів, що поступають; зміни кількості осіб, що звернулися по допомогу і включених в Програму; зміни суми необхідної допомоги; зміни складу і сум витрат на реалізацію Програми.

4.5 У разі, якщо інше не встановлене договором Фонду з благодійником, грошові кошти, отримані Фондом на цілі, пов'язані з реалізацією Програми, використовуються Фондом впродовж терміну, необхідного для надання благодійної допомоги і/або проведення/реалізації заходів (програм, проектів, акцій і так далі) Програми.

V. Терміни проведення благодійної програми

5.1  Програма є щорічною і носить безстроковий характер.

VI. Відповідальний за реалізацію Програми

6.1. Відповідальним за реалізацію Програми призначений Президент Фонду.

VII. Зміна Програми: Україна, вул. Вадима Гетьмана, буд. 27, кімната 44

7.1. Фонд має право змінювати загальні принципи, єдині правила, порядок і умови реалізації Програми, а також вносити інші зміни і/або доповнення в Програму.

Міжнародний благодійний фонд допомоги дітям політв'язнів

Наші контакти: fondhelpkinder@gmail.com   
М. Київ, вул. Вадима Гетьмана, 27, поверх 12, офис 44.
Всі права захищені


 .