БЛАГОДІЙНА ПРОГРАМА

"Міжнародного благодійного фонду допомоги дітям політв'язнів"

"Подарунок дитині на Новий рік"

 

I. Загальні положення:

1.1 Благодійна програма "Подарунок дитині на Новий рік" реалізується в цілях надання допомоги дітям політичних ув'язнених, визнаних "Міжнародним благодійним фондом допомоги дітям політв'язнів".

 1.2 Програма являє собою комплекс заходів, спрямованих на рішення завдань, що відповідають статутним цілям Фонду :

 - надання допомоги дітям політичних ув'язнених, визнаних Фондом;

1.3 Завданнями благодійної програми є:

- допомога щодо економії сімейного бюджету для сімей політичних ув'язнених, що мають дітей;

- збір новорічних подарунків для дітей;

- залучення організацій і населення до ефективної добродійності;

- інформування населення про можливі способи надання допомоги;

II. Учасники Програми

2.1 Учасниками Програми є:

Фізичні і юридичні особи, що дарять подарунки дітям і надають пожертвування на закупівлю подарунків Фондом;

Фонд, співробітники апарату Фонду і волонтери, що допомагають безпосередньо в організації збору і передачі подарунків дітям.

Благоодержувачі акції - діти до 18 років.

2.2 Фонд.

2.2.1 Фонд є організатором, головним координатором і виконавцем Програми, що здійснює загальне керівництво реалізації Програми і забезпечує взаємодію учасників Програми.

2.2.2 Фонд:

- визначає загальні принципи, єдині правила, порядок і умови реалізації Програми;

- визначає цілі Програми;

- здійснює загальне керівництво реалізації Програми;

- здійснює координацію діяльності учасників Програми;

- здійснює контроль за реалізацією Програми;

- здійснює інші функції відповідно до цього Положення, актів органів Фонду.

- забезпечує сайт fondhelpkinder.de, офіційні групи Фонду в соціальних мережах актуальною інформацією про програму;

- розробляє інформаційні матеріали для оформлення програми;

- залучає ЗМІ до освітлення ходу програми, забезпечує інформаційну підтримку благодійної програми;

- надає звітність про зібраних у рамках програми грошових коштів на  подарунки дітям. Звітність надається у вигляді публічних заміток на сайті "МБФ допомоги дітям політв'язнів", а також у вигляді формування довідок при особистому запиті Учасників.

2.2.3 Фонд має право :

- здійснювати регулювання з будь-яких питань, пов'язаних з реалізацією Програми, шляхом прийняття актів органами Фонду;

- направляти своїх представників для участі у будь-яких заходах Програми;

- запитувати у усіх учасників Програми необхідну інформацію (у тому числі документи/копії документів).

2.3 Благоодержувачі:

2.3.1 Благоодержувачі - діти політичних ув'язнених у віці до 18 років, визнані в установленому порядку  Фондом.

2.4 Благодійники

2.4.1 Благодійниками можуть бути фізичні особи (громадяни України, іноземних держав і особи без громадянства) і організації (українські і іноземні юридичні особи, міжнародні організації), а також органи державної влади (інші державні органи) і органи місцевого самоврядування, що розділяють цілі Програми, і що виразили готовність брати участь в її реалізації в порядку і на умовах, визначених справжньою Програмою, актами органів Фонду.

2.4.2 Участь в Програмі Благодійників має на меті ресурсну (фінансову і матеріально-технічну) і громадську підтримку Програми.

2.4.3 Фінансова і матеріально-технічна підтримка Програми може здійснюватися у формах:

- безвідплатної передачі Фонду майна, включаючи грошові кошти, і/або виняткових прав на результати інтелектуальної діяльності;

 - у інших формах, які не суперечать законодавству України, визначених за угодою Фонду і Благодійника.

2.4.4 Громадська підтримка Програми може здійснюватися у формах:

- участі фізичних осіб, представників юридичних осіб (організацій, органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування) в роботі органів Фонду в якості членів таких органів;

- участі Благодійників в проведенні/реалізації заходів (програм, проектів, акцій і тому подібне) Фонду;

- надання інформаційного, адміністративного і іншого сприяння немайнового характеру реалізації Програми, включаючи сприяння проведенню/реалізації конкретних заходів (програм, проектів, акцій і тому подібне);

- у інших формах, які не суперечать законодавству України, визначених за угодою Фонду і Благодійника.

2.5 Волонтери

2.5.1 Волонтерами можуть бути фізичні особи (громадяни України, іноземних держав і особи без громадянства), що розділяють цілі Програми і виразили готовність брати участь в її реалізації в порядку і на умовах, визначених справжньою Програмою, актами органів Фонду.

2.5.2 Участь в Програмі волонтерів має на меті сприяння Фонду в її реалізації.

2.5.3 Сприяння в реалізації Програми може здійснюватися у формі участі в підготовці і/або проведенні/реалізації програмних заходів (проектів, акцій і тому подібне).

2.5.4 Волонтери здійснюють діяльність по сприянню в реалізації Програми на безоплатній основі. Фонд може оплачувати витрати волонтерів, пов'язані з їх діяльністю по сприянню в реалізації Програми.

III. Загальний механізм реалізації Програми

3.1. Реалізація Програми здійснюється шляхом визначення осіб, які можуть являтися благоодержувачами відповідно до вимог, встановлених пунктом 2.3 справжньої Програми, залучення грошових коштів і іншого майна, необхідних для надання благодійної допомоги, організації надання благодійної допомоги.

3.2. Порядок визначення осіб, які можуть являтися благоодержувачами встановлено Правлінням Фонду.

3.2.1 Усі діти політичних ув'язнених, раніше визнаних Фондом, автоматично є благоодержувачами програми.

3.3 Залучення грошових коштів і іншого майна, необхідних для надання благодійної допомоги :

- розміщення відповідної інформації в засобах масової інформації, мережі Інтернет;

- проведення благодійних вечорів, благодійних аукціонів і інших заходів/акцій, спрямованих на залучення грошових коштів і іншого майна;

 - установка контейнерів (ящиків-накопичувачів)   для пожертвувань (внесків);

- пряме звернення до потенційних благодійників;

 - Іншими не забороненими законом способами.

3.4 Організація надання благодійної допомоги

3.4.1 Організація надання благодійної допомоги конкретному благоодержувачу здійснюється Фондом адресно, виходячи із сукупності конкретних обставин (необхідність/можливість надання допомоги, побажань дитини).

В усіх випадках об'єм благодійної допомоги, що робиться конкретному благоодержувачу,  залежить від об'єму грошових коштів (іншого майна), отриманих Фондом від благодійників на меті надання благодійної допомоги відповідному благоодержувачу. Так само Фонд має право розподіляти благодійну допомогу що поступила безадресно.

3.4.2 Фонд має право здійснювати організацію і проведення різних благодійних заходів, спрямованих на досягнення цілей Програми.

IV. Фінансове забезпечення Програми

4.1 Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок грошових коштів, отриманих Фондом від благодійників на цілі, пов'язані з реалізацією Програми (як на меті реалізації Програми в цілому, так і на меті надання благодійної допомоги конкретним благоодержувачам).

4.2 За рішенням Правління Фонду на реалізацію Програми можуть бути використані грошові кошти, отримані Фондом від благодійників на інші цілі за умови, що таке використання не суперечитиме цілям, визначеним договорами Фонду з відповідними благодійниками і законодавству України.

4.2.1 Отриманий від Благодійника внесок, унаслідок закриття потреби частково або повністю не витрачений відповідно до призначення внеску, вказаного Благодійником в платіжному дорученні, не повертається Благодійникові, а перерозподіляється Фондом самостійно на інші актуальні цілі Програми.

4.2.2 У разі неможливості ідентифікувати призначення внеску, вказане Благодійником в платіжному дорученні, ні з однією метою Програми, Фонд залишає за собою право перерозподілити засоби самостійно на інші актуальні цілі Програми.

4.3 Правила, встановлені пунктами 4.1, 4.2 справжньої Програми, застосовуються також при використанні іншого майна і інших об'єктів громадянських прав, отриманих фондом від благодійників.

4.4 Кошторис передбачуваних надходжень і витрат затверджується Правлінням Фонду на рік і регулює використання фінансових (і інших) коштів на меті Програми. Кошторис коригується в міру необхідності: зміни об'ємів коштів, що поступають; зміни кількості осіб, що звернулися по допомогу і включених в Програму; зміни суми необхідної допомоги; зміни складу і сум витрат на реалізацію Програми.

4.5 У разі, якщо інше не встановлене договором Фонду з благодійником, грошові кошти, отримані Фондом на цілі, пов'язані з реалізацією Програми, використовуються Фондом впродовж терміну, необхідного для надання благодійної допомоги і/або проведення/реалізації заходів (програм, проектів, акцій і так далі) Програми.

V. Термін проведення благодійної програми

5.1  Термін проведення програми :

- З 15 листопада по 5 грудня - збір листів з потребами (бажаннями) дітей;

- З 5 по 10 грудня - формування єдиного списку потреб (бажань) дітей співробітниками "МБФ допомоги дітям політв'язнів";

- З 15 листопада по 5 сiчня  - збір коштів і подарунків від благодійників;

- З 25 грудня по 10 січня . - вручення подарунків дітям.

5.2 Програма поділяється на етапи і є щорічною.

VI. Відповідальний за реалізацію Програми

6.1. Відповідальним за реалізацію Програми призначений Президент Фонду.

VI. Зміна Програми: Україна, вул. Вадима Гетьмана, буд. 27, кімната 44

7.1. Фонд має право змінювати загальні принципи, єдині правила, порядок і умови реалізації Програми, а також вносити інші зміни і/або доповнення в Програму.

 

Міжнародний благодійний фонд допомоги дітям політв'язнів

Наші контакти: fondhelpkinder@gmail.com   
М. Київ, вул. Вадима Гетьмана, 27, поверх 12, офис 44.
Всі права захищені


 .